Szybki Hiszpański 1.0

Kurs Szybki Hiszpański 1.0 dedykowany jest osobom dorosłym – zupełnie początkującym.

Kurs Szybki Hiszpański 1.0 dedykowany jest osobom dorosłym – zupełnie początkującym.

 

Po tym kursie będziesz:

 •  rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
  wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych Ci i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w
  regionie hiszpańskojęzycznym
 • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które znasz bądź które Cię
  interesują.
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź
  wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Certyfikat kursu 1.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Szybki Hiszpański 1.0

ZNANI UCZNIOWIE O NAS

media o nas