Szybki angielski

WYBIERZ SZYBKI KURS DLA SIEBIE:

Czas trwania 24 tygodnie
Sesje z trenerem językowym 1 x tydzień po 60 minut
Praca własna na platformie e-learningowej 3 x tydzień po 45-55 minut, w dowolnym czasie i miejscu

 

Kurs 1.0 dedykowany jest osobom dorosłym początkującym lub tzw. “false beginners”, czyli dla osób,
które nawet jeśli długo już uczą się języka, nie osiągnęły istotnych postępów – lub utraciły sprawność
w posługiwaniu się językiem..

 

Po tym kursie będziesz

  • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw Tobie znanych i typowych dla pracy, szkoły, czasu
    wolnego itd.
  • Komunikować się w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
  • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które znasz bądź które Cię interesują
  • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Certyfikat kursu 1.0 Metody Colina Rose obejmuje zakres poziomu B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (ESOKJ).

 

Po tym kursie będziesz:

Optymalna ścieżka szybkiej nauki języka w Metodzie Colina Rose to kontynuacja nauki na 6-
miesięcznym kursie Szybki Angielski 1.1. ze specjalną zniżką dla stałych klientów – nabierzesz jeszcze
większej pewności i płynności w posługiwaniu się angielskim, a następnie doskonalenie płynności i
słownictwa na kolejnym poziomie zaawansowania – Szybkim Angielskim 2.0 (program od B1 do B2).
Jest to bardzo szybki kurs, który pozwala na osiągnięcie postępu od B1 do B2 w ciągu 6 miesięcy
zamiast tradycyjnych 2-3 lat.

 

Osoby, które przystąpiły do kursu Szybki Angielski 1.0 już z pewnym zasobem umiejętności
językowych (czyli nie „od zera”), często kontynuują naukę od razu na kursie Szybki Angielski 2.0.
Uczestnicy Szybkiego Angielskiego 1.0, startujący zupełnie od zera, zwykle osiągają największe
postępy, realizując najpierw kurs 1.1.

 

ZNANI UCZNIOWIE O NAS

media o nas